Algemene voorwaarden

 

 

Jermaine Aroma (Jacop)) biedt de verkoop van zijn producten via deze site alleen aan eindgebruikers aan. Eindverbruiker is elke natuurlijke persoon die iets koopt op www.jacop.art voor andere doeleinden dan zakelijke, commerciële of professionele activiteiten, tenzij anders schriftelijk overeen is gekomen met Jermaine Aroma. Via deze site wordt geen enkele bestelling afgehandeld die niet door een eindconsument wordt uitgevoerd.

Jermaine Aroma (Jacop) behoudt zich het recht voor om het commerciële aanbod op elk moment op deze website te wijzigen (wijzigingen in prijzen, producten, promoties en andere commerciële en servicevoorwaarden). Deze wijzigingen hebben geen enkele invloed op reeds gedane aankopen.

Aan de prijzen die verschijnen op www.jacop.art, moet voor de verzendkosten de relevante toeslag worden toegevoegd, op basis van de aankoop die is gedaan.

Met betrekking tot de  Auteursrecht, zoals weergegeven in artikel 1, in de Nederlandse Auteurswet, komen de exploitatierechten van het werk uitsluitend overeen met de auteur, in dit geval Jermaine Aroma (Jacop). Het intellectueel eigendomsrecht in Nederland bepaalt dat de aankoop van het werk de koper het eigendom geeft van de fysieke ondersteuning die het werk bevat, maar onder geen enkele omstandigheid de intellectuele eigendom (copyright en auteursrechten) van het werk zelf verwerft. De reproductie en distributie ervan is een exclusief recht van de auteur; in dit geval Jermaine Aroma (Jacop).